Pro objednání schůzky nás kontaktujte…
C

Co si představit pod pojmem oddlužení?

Jedná se o jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka, tedy situace, kdy dlužník není schopen řádně splácet své dluhy. Po splnění oddlužení jsou dlužníkovi zpravidla odpuštěny dluhy v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeny a dlužník tak může začít žít tzv. s „čistým štítem“. Mezi lidmi je také často používán termín „osobní bankrot“, čímž je míněno právě oddlužení.

Komu je možné oddlužení povolit?

Aby bylo možné dlužníku povolit oddlužení, je zapotřebí, aby měl dlužník dva a více věřitelů, aby peněžité závazky dlužníka byly 30 dnů po lhůtě splatnosti a dlužník nebyl schopen své dluhy splácet. Oddlužit se může fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání. Pokud máte dluhy z podnikání obraťte se na nás a Vaši situaci vyřešíme individuálně podle Vašich možností. Za splnění zákonných podmínek je možné oddlužit i OSVČ. Oddlužit je možné i manželé a to v tzv. společném oddlužení manželů, pokud každý z manželů splňuje samostatně podmínky pro oddlužení.

Jak probíhá oddlužení a proč se vydat touto cestou?

Poté co absolvujete schůzku s advokátem a bude zřejmé, že splňujete podmínky pro oddlužení, podáme za Vás Návrh na povolení oddlužení na základě plné moci. O schválení oddlužení rozhoduje insolvenční soud. Již od okamžiku zveřejnění návrhu na oddlužení exekutoři nebudou moct postihnout Váš majetek, Vaši mzdu a zůstane Vám garantovaná část Vašich příjmů.

Oddlužení se realizuje formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Budete tedy povinni maximálně po dobu 5 let splácet ze svých příjmů stanovenou částku a Váš majetek bude zpeněžen. To ale neznamená, že bude zpeněžen veškerý Váš majetek. Prodejem např. nelze postihnout obvyklé vybavení domácnosti dlužníka a v některých případech nedochází ani ke zpeněžení nemovité věci, ve které má dlužník své obydlí.

Jak dlouho oddlužení trvá?

S novelou insolvenčního zákona účinnou ode dne 1. 6. 2019 již není zapotřebí uhradit minimálně 30 % závazků dlužníka. Oddlužit se je tedy možné za dobu 5 let v případě, že vynaložíte veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů. Za dobu 3 let, pokud splatíte minimálně 60 % svých závazků. Nebo dříve v případě, že uhradíte všechny své závazky vůči věřitelům. Dlužník, kterému byl přiznán starobní, nebo invalidní důchod v II. nebo III. stupni, se oddluží za dobu 3 let.

Oddlužení

Obraťte se na nás.

Poté, co kontaktujete naši advokátní kancelář, si s Vámi dle kapacity domluvíme osobní schůzku, na které se seznámíme s Vaší situací a navrhneme Vám její nejlepší řešení. Stejně tak si vyžádáme potřebné podklady. Schůzku je možné absolvovat i telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu..

Co od Vás budeme potřebovat?

Pro schválení oddlužení je zapotřebí doložit insolvenčnímu soudu podklady, které prokazují, že splňujete podmínky pro povolení oddlužení. Splnění podmínek prokážete např. exekučními příkazy, soudními rozhodnutími, srážkami ze mzdy atd. Dále od Vás budeme potřebovat podklady prokazující Váš příjem, a to příjem za posledních 12 měsíců a předpokládaný příjem v následujících 12 měsících. Příjem prokážete pracovní smlouvou, dohodou o provedení práce, rozhodnutím o přiznání podpory v nezaměstnanosti, rozhodnutím o přiznání starobního důchodu, invalidního důchodu, výplatními páskami atd. V současnosti již není nutné dokládat veškeré Vaše dluhy a informace o nich. Postačí prokázat existenci alespoň dvou závazků po splatnosti.

Přehled služeb
Potřebujete pomoci? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám Kontaktujte nás