Pro objednání schůzky nás kontaktujte…

Abychom mohli zpracovávat Vaše osobní údaje v podobě e-mailové adresy, telefonního čísla a a-mailu, rádi bychom Vás požádali, abyste nám udělili souhlas se zpracováním Vašeho kontaktního údaje. Udělení souhlasu není povinné.

Zaškrtnutím níže uvedeného políčka souhlasím, aby Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. jakožto správci osobních údajů shromažďovali, uchovávali a zpracovávali mé osobní údaje, a to souhlas se zpracováním osobních údajů, dále jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Souhlas se zpracováním je poskytován za účelem kontaktování Vás s odpovědí na Vámi položený dotaz. Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do doby, než souhlas odvoláte. Zpracování osobních údajů výše uvedených bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o zpracování osobních údajů po nabytí jeho účinnosti a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších souvisejících právních předpisů.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na výmaz a omezené zpracování, práva na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů, práva nebýt předmětem automatizované individuální rozhodování, práva na přenos osobních údajů, a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. Kdykoliv se můžu se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz

Souhlasu rozumím, uděluji jej dobrovolně a jsem si vědom/a práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.

Svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat zasláním žádosti na e-mail valickova@brno-advokatnikancelar.cz nebo odesláním na naši adresu uvedenou výše.

Přehled služeb
Potřebujete pomoci? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám Kontaktujte nás